ارائه مدلی برای مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی بر روی داده های واقعی

هدف از این سمینار ارائه مدلی برای مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با داده ‌کاوی بر روی داده های واقعی می باشد

ادامه مطلب


مطالب تصادفی