روش مناسب برای پیش بینی قیمت طلا توسط تکنیکهای داده کاوی

هدف از این پژوهش و سمینار ارائه روش مناسب برای پیش بینی قیمت طلا توسط تکنیک‌های داده کاوی می باشد

ادامه مطلب


مطالب تصادفی