مدیریت دانش مشتریان بانک با روشهای داده ‌کاوی

هدف از این پایان نامه مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با روشهای داده ‌کاوی می باشد

ادامه مطلب


مطالب تصادفی