پیشنهاد چارچوبی برای شخصی سازی تبلیغات الکترونیکی با داده کاوی

هدف از این پایان نامه ارائه تبلیغ اینترنتی به مشتری با استفاده از تکنیک های داده کاوی بر حسب علایق و سلیقه او می باشد

ادامه مطلب


مطالب تصادفی